Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Arnatrimmen som er turorientering arrangert av Arna MSK speidergruppe, org. no. 983 747 868. Arna MSK speidergruppe er ansvarlig for at personopplysninger behandles i henhold til denne erklæring og i henhold til gjeldende regler.

Personopplysninger som behandles

For hver sesong selges nye turpakker som inneholder beskrivelse av alle postene, samt et registreringsskjema med påført unik id-kode. Deltakerne kan velge å registrere sin deltakelse og dermed være med i trekningen om gevinster. Registreringen omfatter:
– Deltakernes navn, fødselsår, telefonnummer, epostadresse og postadresse registreres på papirskjemaet eller i registreringsløsningen på www.arnatrimmen.no
– Deltakerne registrerer hvilke poster de har besøkt. I den elektroniske løsningen lagres tidspunktet for registreringen av postbesøk.

Hvordan personopplysninger registreres/endres?

Deltaker registrerer sine personopplysninger og postbesøk på arnatrimmen.no/postreg

Kallenavn og telefonnummer er obligatoriske felter som må fylles ut ved første gangs pålogging. Ved senere pålogging må både id-koden og telefonnummeret oppgis for å få tilgang til deltakerens data. Deltaker kan selv endre sine personopplysninger.

Formålet med persondata i Arnatrimmen

Opplysningene brukes til følgende formål:

  • Diplomer
  • Statistikk (aldersfordeling, antall deltakere pr år mm)
  • Grunnlag for trekning av gevinster
  • Henvendelser til deltakere i forbindelse med blant annet driftsmeldinger, trekningsresultater og innbydelse til høstfest.
  • Henvendelse til tidligere deltakere i forbindelse informasjon ny sesong

Hvordan lagres informasjonen?

Opplysningene om deltakere i Arnatrimmen lagres i en database på server hos Domeneshop. Tilgang til informasjonen er passordbeskyttet og bare arrangørene av Arnatrimmen har tilgang til opplysningene. Informasjonen deles ikke med andre. Navn på vinnere i trekningen offentliggjørens på Arnatrimmens nettside.

Hvordan slettes opplysningene?

Deltaker kan selv logge seg inn og fjerne sine personopplysninger eller kontakte post@arnatrimmen.no og be om at opplysningene fjernes.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående.

Rettigheter

Arnatrimmens deltakere har rett til å kreve innsyn i hvordan personopplysninger behandles. Deltaker kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Dersom du mener at Arnatrimmen/Arna MSK speidergruppe ikke har overholdt sine plikter i henhold til personopplysningsloven overfor deg som deltaker, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

post@arnatrimmen.no
Arna MSK speidergruppe, Postboks 239 Indre Arna, 5888 Bergen